هنر ایرانیان

۵ مهر، ۱۴۰۲

رضوان سلطان زاده

پروفایل هنرمندان رضوان سلطان زاده Rezvan Soltanzadeh هنرمند برتر ایران درباره من هر هنرمند قلم موی خود را در روح خود فرو برده و طبیعت درونش […]
۵ مهر، ۱۴۰۲

اعظم محمودزاده

پروفایل هنرمندان اعظم محمودزاده Azam Mahmoodzadeh هنرمند برتر ایران درباره من زندگی مانند نقاشی کردن است. در نقاشی قلم را به هر سو که ببری می […]
۱۹ شهریور، ۱۴۰۲

هنا زاهدین فرد

پروفایل هنرمندان هنا زاهدین فرد Hana Zahedin Fard هنرمند برتر ایران درباره من زندگی مانند نقاشی کردن است. در نقاشی قلم را به هر سو که […]
۵ خرداد، ۱۴۰۲

مهناز طالبی

پروفایل هنرمندان مهناز طالبی Mahnaz Talebi هنرمند برتر ایران درباره من زندگی مانند نقاشی کردن است. در نقاشی قلم را به هر سو که ببری می […]
۵ خرداد، ۱۴۰۲

مهری فرح بخش

پروفایل هنرمندان مهری فرح بخش Mehri Farahbakhsh هنرمند برتر ایران درباره من هنر توان ومهارت خلق زیباییست بیوگرافی کارشناس گرافیک کارشناسی راهنمایی و مشاوره مربی خلاقیت […]
۵ خرداد، ۱۴۰۲

فاطمه احمدی

پروفایل هنرمندان فاطمه احمدی Fatemeh Ahmadi هنرمند برتر ایران درباره من زندگی مانند نقاشی کردن است. در نقاشی قلم را به هر سو که ببری می […]
۵ خرداد، ۱۴۰۲

حنانه سماوات

پروفایل هنرمندان حنانه سماوات Hananeh Samavat هنرمند برتر ایران درباره من هنر، همکاری بینِ خدا و هنرمند است…و من لایقِ این همکاری بوده ام..! بیوگرافی • […]
۲۷ فروردین، ۱۴۰۲

بیتا ابراهیمی

پروفایل هنرمندان بیتا ابراهیمی Bita Ebrahimi هنرمند برتر ایران درباره من من وقتى طراحى ميكنم كل دنيارو يادم ميره غرق كارم ميشم انقد برام لذت بخشه […]
۲۲ فروردین، ۱۴۰۲

آصفه جوادی

پروفایل هنرمندان آصفه جوادی Asefeh Javadi هنرمند برتر ایران درباره من وقتی می خواهی بهترین باشی، لذت نقاشی کشیدن را تجربه نخواهی کرد. تو در این […]