هنر ایرانیان

۵ مهر، ۱۴۰۲

رضوان سلطان زاده

پروفایل هنرمندان رضوان سلطان زاده Rezvan Soltanzadeh هنرمند برتر ایران درباره من هر هنرمند قلم موی خود را در روح خود فرو برده و طبیعت درونش […]
۵ مهر، ۱۴۰۲

اعظم محمودزاده

پروفایل هنرمندان اعظم محمودزاده Azam Mahmoodzadeh هنرمند برتر ایران درباره من زندگی مانند نقاشی کردن است. در نقاشی قلم را به هر سو که ببری می […]
۱۹ شهریور، ۱۴۰۲

هنا زاهدین فرد

پروفایل هنرمندان هنا زاهدین فرد Hana Zahedin Fard هنرمند برتر ایران درباره من زندگی مانند نقاشی کردن است. در نقاشی قلم را به هر سو که […]
۲۱ تیر، ۱۴۰۲

شهرام شیرزادی

پروفایل اساتید شهرام شیرزادی Shahram Shirzadi اساتید برتر هنر ایران درباره من  وقتی درباره هنر فکر می کنم، به زیبایی می اندیشم؛ هنر، همکاری بین خدا […]
۲۰ تیر، ۱۴۰۲

هادی ابری

پروفایل اساتید هادی ابری Hadi Abri اساتید برتر هنر ایران درباره من  وقتی درباره هنر فکر می کنم، به زیبایی می اندیشم؛ هنر، همکاری بین خدا […]
۵ خرداد، ۱۴۰۲

نیره حسن پور

پروفایل اساتید نیره حسن پور Nayereh Hassanpour اساتید برتر هنر ایران درباره من دنیای من نقاشی ست، هنر مرا در جهانی دگر غوطه ور می سازد. […]
۵ خرداد، ۱۴۰۲

مهناز طالبی

پروفایل هنرمندان مهناز طالبی Mahnaz Talebi هنرمند برتر ایران درباره من زندگی مانند نقاشی کردن است. در نقاشی قلم را به هر سو که ببری می […]
۵ خرداد، ۱۴۰۲

مهری فرح بخش

پروفایل هنرمندان مهری فرح بخش Mehri Farahbakhsh هنرمند برتر ایران درباره من هنر توان ومهارت خلق زیباییست بیوگرافی کارشناس گرافیک کارشناسی راهنمایی و مشاوره مربی خلاقیت […]
۵ خرداد، ۱۴۰۲

فاطمه احمدی

پروفایل هنرمندان فاطمه احمدی Fatemeh Ahmadi هنرمند برتر ایران درباره من زندگی مانند نقاشی کردن است. در نقاشی قلم را به هر سو که ببری می […]