هنر ایرانیان

۲۱ تیر، ۱۴۰۲

شهرام شیرزادی

پروفایل اساتید شهرام شیرزادی Shahram Shirzadi اساتید برتر هنر ایران درباره من  وقتی درباره هنر فکر می کنم، به زیبایی می اندیشم؛ هنر، همکاری بین خدا […]
۲۰ تیر، ۱۴۰۲

هادی ابری

پروفایل اساتید هادی ابری Hadi Abri اساتید برتر هنر ایران درباره من  وقتی درباره هنر فکر می کنم، به زیبایی می اندیشم؛ هنر، همکاری بین خدا […]
۵ خرداد، ۱۴۰۲

نیره حسن پور

پروفایل اساتید نیره حسن پور Nayereh Hassanpour اساتید برتر هنر ایران درباره من دنیای من نقاشی ست، هنر مرا در جهانی دگر غوطه ور می سازد. […]
۲۱ فروردین، ۱۴۰۲

هومن شیخ بشارتی

پروفایل اساتید هومن شیخ بشارتی Hooman Sheikh Besharati اساتید برتر هنر ایران درباره من وقتی می خواهی بهترین باشی، لذت نقاشی کشیدن را تجربه نخواهی کرد. […]
۱۶ فروردین، ۱۴۰۲

بهداد نجفی

پروفایل اساتید بهداد نجفی Behdad Najafi اساتید برتر هنر ایران درباره من وقتی می خواهی بهترین باشی، لذت نقاشی کشیدن را تجربه نخواهی کرد. تو در […]
۱۶ فروردین، ۱۴۰۲

نورین معتمد

پروفایل اساتید نورین معتمد Noreen Motamed اساتید برتر هنر ایران درباره من ویژگی اصلی آثارم، ابهام است؛ اینکه به بیننده فرصتی بدهم تا معانی بیشتری، فراتر […]
۶ فروردین، ۱۴۰۲

سامان شادانلو (ایلخان)

پروفایل اساتید سامان شادانلو (ایلخان) Saman Shadanlou (ilkhan) اساتید برتر هنر ایران درباره من هنر آخرین جایگاه و پایگاه امن برای بشر استاگر هنر نبود انسان […]
۵ فروردین، ۱۴۰۲

آسیه گونه زاده

پروفایل هنرمندان آسیه گونه زاده Asieh Gunehzadeh هنرمند برتر ایران درباره من وقتی می خواهی بهترین باشی، لذت نقاشی کشیدن را تجربه نخواهی کرد. تو در […]
۱۵ اسفند، ۱۴۰۱

اکبر اکبری

پروفایل اساتید اکبر اکبری Akbar Akbari اساتید نقاش برتر ایران درباره من یکی از اساتید بین المللی آبرنگ و از اساتید صاحب نام در عرصه نقاشی […]