هنر ایرانیان

۲۰ دی، ۱۴۰۱

شهرزاد لک

پروفایل هنرمندان شهرزاد لک Sharzad Lak نقاشان برتر ایران درباره من آثار او گرچه جنبه واقع گرایی در آن نهفته است ولی روش خلق آن می […]